Tin Mới

Xem video


CÓ 2 LOẠI TIỀN!

Mục tiêu của kinh doanh là kiếm tiền. Tiền có được là do trao đổi. Người bán trao cho người mua một cái gì đó để nhận được tiền. Có 3 thứ mà người bán trao cho người mua để đổi lấy tiền

– Sản phẩm: đây là thứ trao đổi căn bản nhất, dễ nhận thấy nhất, là sản phẩm vật chất từ nguyên…

Khác

About dainguyen

Check Also

Đây là một hội thảo rất giá trị mà QTvKN, được mời đồng hành với Mentally Fit v…

Đây là một hội thảo rất giá trị mà QTvKN, được mời đồng hành với …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *