Tin Mới

Xem video


CÓ 2 LOẠI TIỀN!

Mục tiêu của kinh doanh là kiếm tiền. Tiền có được là do trao đổi. Người bán trao cho người mua một cái gì đó để nhận được tiền. Có 3 thứ mà người bán trao cho người mua để đổi lấy tiền

– Sản phẩm: đây là thứ trao đổi căn bản nhất, dễ nhận thấy nhất, là sản phẩm vật chất từ nguyên…

Khác
[fb_vid id=”photo_id”:”10221004751975879″”][fb_vid id=”10221004751975879″]

Check Also

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm trung tâm Hơi b…

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *