Tin Mới

Xem video

Trong tương lai một CEO, một nhà lãnh đạo cần những biểu hiện, những tố chất gì để có thể thành công, đương đầu với khủng hoảng, vượt qua những thay đổi lớn lao của Thế giới?

About dainguyen

Check Also

Xem video

CÓ 2 LOẠI TIỀN! Mục tiêu của kinh doanh là kiếm tiền. Tiền có được …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *