Tin Mới

Trọng tài kế toán Tuần này tôi nhận được 2 cuộc gọi của KH hỏi cách nào làm lại…

Trọng tài kế toán

Tuần này tôi nhận được 2 cuộc gọi của KH hỏi cách nào làm lại báo cáo lãi lỗ của Công ty.

Một công ty doanh thu 1 năm hơn 20 tỷ nhưng không có lãi. Cổ đông góp vốn không đồng ý với báo cáo của giám đốc điều hành, vì báo cáo không đầy đủ. Tạm thời Công ty ngừng hoạt động nhưng các…

Khác

Check Also

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm trung tâm Hơi b…

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm …