Tin Mới

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Tôi làm tư vấn cho nhiều doanh nghiệp, nhưng không ít l…

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Tôi làm tư vấn cho nhiều doanh nghiệp, nhưng không ít lần phải từ chối phân tích tài chính của doanh nghiệp có danh tiếng và doanh thu ngàn tỷ.
Tôi cũng đã từng phải dựng lại hồ sơ, hình ảnh hoạt động của doanh nghiệp trong vòng 10 năm, mà chủ doanh nghiệp yêu cầu cũng chỉ cần chính xác tới 80-90%, với mục đích là cho họ biết thực sự hiện nay tài sản của doanh nghiệp có những gì, ở đâu.
Tôi cũng đã từng tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cho nhiều doanh nghiệp,…

Khác

Check Also

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm trung tâm Hơi b…

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm …