Tin Mới

Sứ mệnh và Con nhím. Sứ mệnh nghe có vẻ to tát. Ví dụ như “Làm 1 điều gì đó vì …

Sứ mệnh và Con nhím.

Sứ mệnh nghe có vẻ to tát. Ví dụ như “Làm 1 điều gì đó vì doanh nghiệp Việt Nam”.

Thật tào lao! Trả lương tháng tới còn chưa đủ mà nghĩ xa xôi.

Ngày xưa tôi đã nghĩ vậy, cho tới khi đọc được Build To Last của Jim Collins. Phải nói là năm ngoái rất may mắn khi đọc được Measure What Matter (OKRs, John Doerr), Work Rules (Google, Laszlo Bock) và 3 cuốn kinh điển của Jim Collins.

Trong Build To Last tôi hiểu ra được rằng, Sứ mệnh vốn nên là một thứ xa xôi, xa tới mức không bao…

Khác

About dainguyen

Check Also

Xem video

CÓ 2 LOẠI TIỀN! Mục tiêu của kinh doanh là kiếm tiền. Tiền có được …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *