Tin Mới

SỨ MỆNH LÀ HIỆN TẠI – TẨM NHÌN LÀ TƯƠNG LAI Khi cha mẹ ta hy sinh mọi thứ, làm …

SỨ MỆNH LÀ HIỆN TẠI – TẨM NHÌN LÀ TƯƠNG LAI

Khi cha mẹ ta hy sinh mọi thứ, làm lụng vất vả, nhịn ăn, nhịn mặc chỉ để nuôi dạy con thành tài thì đó là sứ mệnh. Cha mẹ mong cho chúng ta đến 18 tuổi bước vào đại học thì đó là tầm nhìn. Cha mẹ sống với sứ mệnh hằng ngày để đạt được kết quả trong tương…

Khác
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và văn bản

Check Also

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm trung tâm Hơi b…

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *