Tin Mới

Sau nhiều lần không dùng. Bữa nay tôi viết status này dùng quyền quảng cáo của m…

Sau nhiều lần không dùng. Bữa nay tôi viết status này dùng quyền quảng cáo của mình chia sẻ với các bạn trong Gr.
Sau một thời gian thử nghiệm qui trình bán hàng dành cho người khiếm thính. Tôi nhận thấy nó hoàn toàn khả thi. Điều mà trước đây tất cả mọi người đều khẳng định nó chỉ có thể thực hiện…

Khác

Hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi

Check Also

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm trung tâm Hơi b…

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm …