Tin Mới

QUẢN LÝ LINH HOẠT 47 – Những người lãnh đạo cần những phẩm chất như thế nào để …

QUẢN LÝ LINH HOẠT 47 – Những người lãnh đạo cần những phẩm chất như thế nào để thành công trong thế giới của sự thay đổi?
Tôi đã viết rất nhiều bài về lãnh đạo trong quản lý linh hoạt và những phẩm chất cần có để lãnh đạo thành công trong một thế giới liên tục thay đổi.
Gần đây quan sát những quốc gia…

Khác

About dainguyen

Check Also

Xem video

CÓ 2 LOẠI TIỀN! Mục tiêu của kinh doanh là kiếm tiền. Tiền có được …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *