Tin Mới

Phong trào startup mấy năm gần đây ở Việt Nam bị ảnh hưởng mạnh bởi mô hình sử d…

Phong trào startup mấy năm gần đây ở Việt Nam bị ảnh hưởng mạnh bởi mô hình sử dụng đòn bẩy tài chính của Silicon Valley. Công thức chung thường là: nhìn ra thị trường mới (clone sản phẩm đã thành công ở thị trường khác); làm sản phẩm mẫu và chứng minh tiềm năng thị trường; gọi vốn; đốt vốn 20% cho phát triển sản phẩm và 80% cho marketing – bán hàng để mở rộng thị trường thật nhanh (theo hướng growth hacking) và chứng minh thị phần; lặp lại việc gọi vốn với định giá cao hơn; các nhà đầu tư (gồm…

Khác

Check Also

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm trung tâm Hơi b…

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *