Tin Mới

Xây dựng thương hiệu nội bộ Xưa giờ các doanh nghiệp luôn tập trung xây dựng th…

Xây dựng thương hiệu nội bộ Xưa giờ các doanh nghiệp luôn tập trung xây dựng thương hiệu để làm sao cho khách hàng tin yêu, yêu thương, ủng hộ, trung thành lâu dài. Rất nhiều doanh nghiệp chi mạnh tay cho việc đầu tư xây dựng thương hiệu, để …

Read More »

Năm 1991, tôi bắt đầu nghề nghiệp của mình với công việc của một người bán hàng….

Năm 1991, tôi bắt đầu nghề nghiệp của mình với công việc của một người bán hàng. Hồi ấy Việt Nam mới mở cửa sau 1 thời gian dài bao cấp, kiếm việc khó khăn lắm. Tôi lại mới ra trường. Tôi may mắn thi tuyển “đậu” công việc Sales …

Read More »