Tin Mới

Những sản phẩm tăng mạnh nhất TG trong năm 2020 đều có dính tới DEFI. Vậy DeFi …

Những sản phẩm tăng mạnh nhất TG trong năm 2020 đều có dính tới DEFI. Vậy DeFi là gì? Ứng dụng như thế nào, tiềm năng tương lai ra sao?
—————————————-
TÀI CHÍNH PHI TẬP TRUNG (DEFI) – NỀN TẢNG TÀI CHÍNH ỨNG DỤNG TỪ TƯƠNG LAI
Trong khoảng hơn 1 năm gần đây, Tài chính phi tập…

Khác

Hình ảnh có thể có: đêmHình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'CEFI vs DEFI Fin Traditional Finance (CeFi) Issuing money The State Fintech Cash Transferring money Lending/ Borrowing money Exchanging assets DeFi Proof Work and Proof of Stakes rewards Cryptocurrency and token transactions Revolut, Transferwise Banks Lending Club Exchanges & Brokers, like S&P500, DowJones Tokenized P2P debt Investing money Stocks, Bonds, Derivatives, accessible through banks & exchanges Decentralized exchanges Robinhood, Platform Exchange Tokenized financial product (ICOs, STOs and token baskets)'Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'Centralized vs Decentralized Vs Distributed Network: An Overview Centra ized Network authority Decentralized Network troste Distributed Network Every.ode eachother'Hình ảnh có thể có: đêm

Check Also

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm trung tâm Hơi b…

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm …