Tin Mới

NGẪM ĐẠI BINH & TIỂU TƯỚNG. “Đại binh và tiểu tướng” là tên một bộ phim Tr…

NGẪM

ĐẠI BINH & TIỂU TƯỚNG.

“Đại binh và tiểu tướng” là tên một bộ phim Trung Quốc rất hay. Nếu ai đã từng xem qua thì sẽ thấy được những điều mà bộ phim muốn nói đến.

Bạn là Binh hay Tướng không quan trọng, quan trọng là bạn sẽ làm được những gì, và tài của bạn đến đâu.

Người Việt Nam có một văn…

Khác

Check Also

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm trung tâm Hơi b…

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm …