Tin Mới

Nếu mỗi tuần của cuộc đời là 1 ô vuông, thì mỗi chúng ta chỉ có khoản 3,000 – 4,…

Nếu mỗi tuần của cuộc đời là 1 ô vuông, thì mỗi chúng ta chỉ có khoản 3,000 – 4,000 ô vuông thôi. Những người kém may mắn, vì bệnh tật, tai nạn…đôi khi chỉ có 1,000 hay 2,000 ô vuông.

Mỗi ô vuông rất giá trị, rất đắt giá, còn quý hơn cả tiền nữa.

Thế nhưng chúng ta không thể để dành những ô vuông…

Khác

Check Also

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm trung tâm Hơi b…

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *