Tin Mới

Muốn vượt lên, hãy phát triển bản thân theo thứ tự ưu tiên này: (Dĩ nhiên là vi…

Muốn vượt lên, hãy phát triển bản thân theo thứ tự ưu tiên này:

(Dĩ nhiên là viết cho sắp nhỏ ha)

1. Rèn cái tư duy:
_ Người có tư duy tốt, họ hỏi câu nào giá trị câu đó nên đời họ luôn đi giải những bài toán có giá trị. Họ luôn hiểu rõ ý nghĩa của những việc họ đang làm. Họ cũng luôn làm việc…

Khác

Check Also

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm trung tâm Hơi b…

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *