Tin Mới

Một năm vất vả bằng ba năm làm. (Góc chia sẻ tài chính dành cho người không chu…

Một năm vất vả bằng ba năm làm.
(Góc chia sẻ tài chính dành cho người không chuyên việc tiền nong – như mình ????).
Nhiều người nghĩ làm ăn kinh doanh, năm nào cũng lãi, vất vả một năm thì có sao… nhưng thực tế thì khác rất nhiều. Mình có bài phân tích nhỏ theo cách tính rợ cũng ra chứ hem có ý định… Khác

Check Also

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm trung tâm Hơi b…

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm …