Tin Mới

LUẬN BÀN VỀ LEADERSHIP Tôi tin rằng, lãnh đạo là vấn đề giữa con người với con …

LUẬN BÀN VỀ LEADERSHIP

Tôi tin rằng, lãnh đạo là vấn đề giữa con người với con người. Chúng ta muốn làm được việc lớn, chúng ta cần sự trợ giúp của nhiều người. Muốn vậy, chúng ta cần phải lãnh đạo họ. Đáng tiếc là điều này không dễ? Lý do dẫn đến việc lãnh đạo thất bại thì có nhiều, tôi tin rằng, lỗi đầu tiên thuộc về các nhà lãnh đạo.

Dưới góc độ doanh nghiệp, rất nhiều các nhà lãnh đạo là chủ doanh nghiệp than phiền với tôi rằng: tôi không có những nhân sự đủ tốt, việc vận hành gặp nhiều khó…

Khác

Check Also

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm trung tâm Hơi b…

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *