Tin Mới

KINH NGHIỆM hay NĂNG LỰC? Các vấn đề thường bị nhận diện giống nhau nhưng rất í…

KINH NGHIỆM hay NĂNG LỰC?

Các vấn đề thường bị nhận diện giống nhau nhưng rất ít khi chúng thực sự giống nhau. Chúng ta vẫn giải quyết vấn đề bằng kinh nghiệm, vẫn thường đưa ra cùng 1 giải pháp cho những vấn đề tưởng như là giống nhau. Điều này đôi khi gây hại nhiều hơn chúng ta tưởng. Vì vậy, tư duy tiếp cận vấn đề quan trọng hơn kinh nghiệm xử lý vấn đề.

Kinh nghiệm mô tả trong CV thường dùng để chỉ các nghiệp vụ công việc mà 1 nhân sự đã trải qua. Các nghiệp vụ này mang đặc trưng riêng của…

Khác

About dainguyen

Check Also

Xem video

CÓ 2 LOẠI TIỀN! Mục tiêu của kinh doanh là kiếm tiền. Tiền có được …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *