Tin Mới

KINH DOANH F&B: GIA TĂNG TRẢI NGHIỆM BẰNG “SAO” (Hay cách tối ưu gian hàng…

KINH DOANH F&B: GIA TĂNG TRẢI NGHIỆM BẰNG “SAO”
(Hay cách tối ưu gian hàng Ẩm thực trên các App gọi đồ ăn)
Năm 2023 dự kiến thị trường Giao đồ ăn qua App sẽ là 330 triệu USD với mức tăng trưởng dự kiến là hơn 30%/năm. Thế nên nếu đang kinh doanh trên App thì chúng ta cần chuyên nghiệp hơn và tối ưu…

Khác

Hình ảnh có thể có: 1 người, món ăn, văn bản cho biết 'SHARE LIKE Subscribe CAY "SAO" TRÊN APP'

Check Also

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm trung tâm Hơi b…

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm …