Tin Mới

Hệ thống khung xương của doanh nghiệp (Recap bài giảng của Thầy Lý Trường Chiến…

Hệ thống khung xương của doanh nghiệp
(Recap bài giảng của Thầy Lý Trường Chiến, Thầy Lâm Minh Chánh tại lớp CEO Khởi nghiệp HN1)

Tôi vẫn thường ví cấu trúc của doanh nghiệp như hệ thống khung xương của con người. Như thầy Do Xuan Tung vẫn nói: Cấu trúc không cân bằng sẽ dễ dẫn đến con người bị…

Khác

About dainguyen

Check Also

Xem video

CÓ 2 LOẠI TIỀN! Mục tiêu của kinh doanh là kiếm tiền. Tiền có được …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *