Tin Mới

Góc Gia Cát Dự: 1. Vàng: trong năm nay – 2020, vàng thế giới sẽ có thời điểm cá…

Góc Gia Cát Dự:

1. Vàng: trong năm nay – 2020, vàng thế giới sẽ có thời điểm cán mốc $2500/oz, và trong năm sau (hoặc tới Quí 1/2022), sẽ có thể lên tới $3500/oz. Ở Việt nam, giá vàng sẽ tăng tương ứng:
Chạm mốc 70tr/ Lượng trong năm 2020, và tới 80 tr/ lượng trong năm 2021 (hoặc Quí 1/2022)

2….

Hình ảnh có thể có: đêmHình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'The market will never be the same again!'

Check Also

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm trung tâm Hơi b…

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm …