Tin Mới

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA DOANH NGHIỆP: CHÓ HOANG, CHÓ SĂN VÀ THỎ TRẮNG Tỷ phú giầu …

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA DOANH NGHIỆP:
CHÓ HOANG, CHÓ SĂN VÀ THỎ TRẮNG

Tỷ phú giầu nhất châu Á Jack Ma chia nhân viên ra làm 3 nhóm “CHÓ HOANG”, “CHÓ SĂN” và “THỎ TRẮNG”.

Để hiểu cách chia và cách dùng người của Jack Ma và Alibaba chúng ta phải hiểu về nguyên lý thành công của Alibaba mà Jack Ma đã đúc…

Khác
Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.

Check Also

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm trung tâm Hơi b…

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm …