Tin Mới

ĐỪNG TRIỂN KHAI CRM NẾU BẠN CHƯA BIẾT 5 LÝ DO THẤT BẠI ĐẦU BẢNG NÀY Triển khai …

ĐỪNG TRIỂN KHAI CRM NẾU BẠN CHƯA BIẾT 5 LÝ DO THẤT BẠI ĐẦU BẢNG NÀY
Triển khai CRM cần 3 yếu tố: Chiến lược, con người, công nghệ (Phần mềm Crm). Vì vậy đầu tiên cần khẳng định để triển khai CRM thành công không phải chỉ cần một phần mềm CRM là xong giống như khá nhiều Doanh nghiệp Việt Nam đang mặc định là như vậy. Triển khai một hệ thống Quản trị khách hàng (CRM) có thể được coi là chiến lược hoăc một dự án đầu tư quan trọng của Doanh nghiệp. Triển khai thành công CRM là một việc thực sự không…

Khác

Check Also

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm trung tâm Hơi b…

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm …