Tin Mới

Điều duy nhất không thay đổi trong Kinh doanh là? Với giới đầu tư lúc này anh …

Điều duy nhất không thay đổi trong Kinh doanh là?

Với giới đầu tư lúc này anh em có thể nói “Tiền mặt là rác” (nói leo theo Ray Dalio tí cho sang miệng)

Nhưng với giới kinn doanh, làm ăn chúng tôi: TIỀN MẶT LÀ VUA. CASH IS KING

Nếu quản trị không tốt luồng tiền – Cash flow từ hoạt động kinh doanh…

Khác

About dainguyen

Check Also

Xem video

CÓ 2 LOẠI TIỀN! Mục tiêu của kinh doanh là kiếm tiền. Tiền có được …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *