Tin Mới

Đây là một hội thảo rất giá trị mà QTvKN, được mời đồng hành với Mentally Fit v…

Đây là một hội thảo rất giá trị mà QTvKN, được mời đồng hành với Mentally Fit và những tổ chức uy tín khác.
Nội dung thiết thực, diễn giả xịn!
Diễn giả Alain Goudsmet trình bày tiếng Anh, nhưng có phiên dịch tiếng Việt (phiên dịch cabin).
Doanh nhân, startup và quản lý nên tham dự hội thảo này.
Các bạn…

Khác

Check Also

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm trung tâm Hơi b…

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *