Tin Mới

CỨU THƯƠNG NHƯ CỨU CHÁY! Đính kèm là những brands được cho là đã nộp đơn phá sả…

CỨU THƯƠNG NHƯ CỨU CHÁY!

Đính kèm là những brands được cho là đã nộp đơn phá sản, chưa kiểm chứng hết nhưng đa phần là đúng. “Cứu thương” ở đây là cứu lấy thương trường, cũng gấp như phong toả dịch bệnh vậy. Nếu phòng chống dịch bệnh cần nhìn vào bài học từ nước khác thì việc cứu thương trường cũng…

Khác

About dainguyen

Check Also

Xem video

CÓ 2 LOẠI TIỀN! Mục tiêu của kinh doanh là kiếm tiền. Tiền có được …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *