Tin Mới

CÔNG NHẬN VÀ KHEN NGỢI – CÁCH GIỮ CHÂN NHÂN TÀI Công nhận và khen ngợi có tác đ…

CÔNG NHẬN VÀ KHEN NGỢI – CÁCH GIỮ CHÂN NHÂN TÀI

Công nhận và khen ngợi có tác động tích cực đến hiệu suất làm việc của nhân viên. Nhân viên mong muốn lãnh đạo công nhận những nổ lực đóng góp của mình. Nhân viên luôn muốn biết những việc họ làm có tầm quan trọng như thế nào đối với công ty, đối với đồng nghiệp. Sự công nhận và khen ngợi một hành động nào đó của nhân viên sẽ củng cố và khuyến khích nhân viên tiếp tục phát huy hành động đó.

Ví dụ: 1 nhân viên CSKH làm tốt công việc của mình, khiến…

Khác

Check Also

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm trung tâm Hơi b…

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *