Tin Mới

Chiến lược Đại Dương Xanh thời đại dịch. Có một câu hỏi khá phổ biến trong giới…

Chiến lược Đại Dương Xanh thời đại dịch.
Có một câu hỏi khá phổ biến trong giới start-up hay doanh nhân nói chung hiện nay: Có nên mở business mới trong thời buổi kinh tế vô cùng khó khăn như hiện nay?
Câu trả lời xuất hiện ngay trong đầu là không nên, vì bình thường mở business là đã đủ rủi ro rồi,…

Khác

Check Also

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm trung tâm Hơi b…

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm …