Tin Mới

Bảo vệ hiện trạng. Khi Highland xuống đường, mọi người nhôn nhao. Phần lớn ý ki…

Bảo vệ hiện trạng.

Khi Highland xuống đường, mọi người nhôn nhao. Phần lớn ý kiến là đánh giá tiêu cực về tương lai thương hiệu hay là cười khẩy bảo rằng “máy cào” khi cạnh tranh với vỉa hè.

Đây là điều bình thường, vì với bất cứ ai, mỗi người. Mỗi người đều có 1 thứ gì đó cần bảo vệ và phát huy cái…

Khác

Check Also

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm trung tâm Hơi b…

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *