Tin Mới

Bảo vệ hiện trạng. Khi Highland xuống đường, mọi người nhôn nhao. Phần lớn ý ki…

Bảo vệ hiện trạng.

Khi Highland xuống đường, mọi người nhôn nhao. Phần lớn ý kiến là đánh giá tiêu cực về tương lai thương hiệu hay là cười khẩy bảo rằng “máy cào” khi cạnh tranh với vỉa hè.

Đây là điều bình thường, vì với bất cứ ai, mỗi người. Mỗi người đều có 1 thứ gì đó cần bảo vệ và phát huy cái…

Khác

About dainguyen

Check Also

Liều mạng! Có lẽ đối với nhiều doanh nghiệp khác, Văn hóa FPT luôn tạo nên một …

Liều mạng! Có lẽ đối với nhiều doanh nghiệp khác, Văn hóa FPT luôn tạo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *