Tin Mới

Anh chị biết đấy, ĐỂ 1 SẢN PHẨM THÀNH CÔNG, TĂNG TRƯỞNG TỐT. Quản lý doanh ng…

Anh chị biết đấy, ĐỂ 1 SẢN PHẨM THÀNH CÔNG, TĂNG TRƯỞNG TỐT.
Quản lý doanh nghiệp cần tinh tường, làm tốt 4 yếu tố dưới đây:
Product: Sản phẩm
Price: Giá cả
Place: Phân phối
Promotions: truyền thông, quảng bá, xúc tiến thương mại.

Khác

Check Also

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm trung tâm Hơi b…

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *