Tin Mới

5P PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP Trong sự kiện Martec…

5P PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Trong sự kiện MartechTalk do MartechAsia tổ chức năm 2019, thông điệp chốt lại bài trình bày về Văn hoá doanh nghiệp – Xây dựng DN bền vững, Vân đã nhấn mạnh:

“Các thương hiệu toàn cầu đang gắn chiến lược phát triển bền vững của doanh…

Khác

Check Also

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm trung tâm Hơi b…

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *