Tin Mới

4P trong bán hàng B2B Nếu trong marketing có 4P (Product, place, promotion, pri…

4P trong bán hàng B2B

Nếu trong marketing có 4P (Product, place, promotion, price) thì trong bán hàng B2B cũng có 4 P.

Đó là dùng sản phẩm (Product) để giúp cho khách hàng (People) giải quyết vấn đề (Problem) của họ bằng quy trình mà chúng ta thực hiện (Process).

Hay nói ngược lại, mô tả quy trình…

Khác

Check Also

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm trung tâm Hơi b…

13 tư tưởng đã làm nên một CEO xuất chúng về lấy khách hàng làm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *