Tin Mới

𝐓𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 đ𝐞̂̉ 𝐛𝐚́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐡𝐨̛𝐧, 𝐤𝐞̂̉ 𝐜𝐚̉ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧…

𝐓𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 đ𝐞̂̉ 𝐛𝐚́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐡𝐨̛𝐧, 𝐤𝐞̂̉ 𝐜𝐚̉ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̀ “𝐬𝐚𝐥𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧”?

Với nhiều người, bán hàng là việc của mấy người kinh doanh. “Tôi là giáo viên, tôi đâu liên quan gì đến bán hàng”. Thế nhưng hiểu như vậy là quá hẹp về ý nghĩa của hai từ “bán hàng”.

Bạn thử nghĩ xem, trong cuộc đời mình, chắc chắn bạn sẽ phải bán một thứ gì đó, bất luận bạn làm nghề gì. Hoặc là bán ý tưởng, bán đề xuất (ví dụ: nhân viên báo cáo với cấp trên), hay bán chính bản thân…

Khác

About dainguyen

Check Also

Xem video

CÓ 2 LOẠI TIỀN! Mục tiêu của kinh doanh là kiếm tiền. Tiền có được …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *